Luyện nghe nói - ♬ Giao tiếp theo chủ đề - Beginner (Lần đầu gặp mặt)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
2
3
4
5
6


Test 4Chào hỏi