Luyện nghe nói - ♬ Giao tiếp theo chủ đề - Beginner (Gia đình)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-


Chào hỏiSức khỏe