Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 2: /z/ zoo)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
1
6
1
7
1
8
2


Unit 1: /s/ sunUnit 3: /ə/ (1) banana