Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 3: /ə/ (1) banana)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1No audio
4
5


Unit 2: /z/ zooUnit 4: /θ/ three