Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 4: /θ/ three)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
5
6
7
7
1No audio


Unit 3: /ə/ (1) bananaUnit 5: /ð/ feather