Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 6: /i:/ sheep)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
5
4
1
5
1
6
1


Unit 5: /ð/ featherUnit 7: /ɪ/ ship