Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 7: /ɪ/ ship)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
8
6
8
7
1
8
1


Unit 6: /i:/ sheepUnit 8: /f/ fish