Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 8: /f/ fish)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
6
4
1
5
7No audio
6
7


Unit 7: /ɪ/ shipUnit 9: /v/ van