Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 14: /ŋ/ ring)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
3
4
1
5
1
6
1


Unit 13: /n/ noseUnit 15: /e/ pen