Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 15: /e/ pen)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
1
6
1
7
5
8
1
9
1
10
5


Unit 14: /ŋ/ ringUnit 16: /æ/ man