Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 17: /ʌ/ cup)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
1
6
1
7
8
8
2


Unit 16: /æ/ manUnit 18: /ɑ:/ heart