Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 18: /ɑ:/ heart)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
4
6
9
7
1


Unit 17: /ʌ/ cupUnit 19: /h/ hat