Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 19: /h/ hat)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
1
5
9
6
1


Unit 18: /ɑ:/ heartUnit 20: /ɒ/ clock