Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 20: /ɒ/ clock)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
4
6
1
7
3


Unit 19: /h/ hatUnit 21: /ɔ:/ ball