Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 21: /ɔ:/ ball)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
6
6
1No audio
7
4No audio
8
4
9
1No audio
10
2


Unit 20: /ɒ/ clockUnit 22: /ə/ (3) banana