Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 22: /ə/ (3) banana)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1No audio
2
1
3
1
4
1
5
1No audio
6
1
7
1


Unit 21: /ɔ:/ ballUnit 23: /ɜ:/ girl