Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 23: /ɜ:/ girl)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
3No audio
6
3
7
1No audio
8
1


Unit 22: /ə/ (3) bananaUnit 24: /l/ letter