Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 28: /eə/ chair)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
4
6
1
7
2


Unit 27: /iə/ earUnit 29: /ʊ/ book