Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 32: /d/ door)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
4
6
1
7
6
8
12


Unit 31: /t/ tinUnit 33: /aʊ/ house