Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 33: /aʊ/ house)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
9
6
1


Unit 32: /d/ doorUnit 34: /əʊ/ phone