Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 34: /əʊ/ phone)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
4
6
1
7
1
8
7
9
10


Unit 33: /aʊ/ houseUnit 35: linking /s/ this skirt