Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 35: linking /s/ this skirt)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1No audio
2
1
3
1
4
1
5
1


Unit 34: /əʊ/ phoneUnit 36: /∫/ shoe