Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 36: /∫/ shoe)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
1
6
1
7
7No audio
8
7


Unit 35: linking /s/ this skirtUnit 37: /ʒ/ television