Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 37: /ʒ/ television)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
5
5
1
6
5No audio
7
1
8
3


Unit 36: /∫/ shoeUnit 38: /t∫/ chair