Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 38: /t∫/ chair)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
1No audio
6
10No audio
7
10
8
2No audio


Unit 37: /ʒ/ televisionUnit 39: /dʒ/ jam