Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 39: /dʒ/ jam)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
4
5
1
6
2
7
1
8
3


Unit 38: /t∫/ chairUnit 40: /j/ yoga