Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 40: /j/ yoga)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
1
6
15


Unit 39: /dʒ/ jamUnit 41: /eɪ/ paper