Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 41: /eɪ/ paper)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
1
6
1
7
1


Unit 40: /j/ yogaUnit 42: /ɔɪ/ boy