Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 42: /ɔɪ/ boy)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
7
5
5


Unit 41: /eɪ/ paperUnit 43: /aɪ/ kite