Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 43: /aɪ/ kite)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
1No audio
6
1
7
5
8
2


Unit 42: /ɔɪ/ boyUnit 44: /p/ pen