Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Section A: Vowels)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1No audio
2
3No audio
3
4No audio
4
9No audio


Diagnostic TestsUnit 1: iː (sheep)