Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 1: iː (sheep))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
10
5
1
6
8
7
1
8
1No audio


Section A: VowelsUnit 2: ɪ (ship)