Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 2: ɪ (ship))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
8
7
1
8
1
9
1No audio


Unit 1: iː (sheep)Unit 3: e (pen)