Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 3: e (pen))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
20
7
1
8
3
9
1No audio


Unit 2: ɪ (ship)Unit 4: æ (man)