Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 4: æ (man))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
4
5
6
6
33
7
1
8
3
9
1No audio


Unit 3: e (pen)Unit 5: ʌ (cup)