Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 5: ʌ (cup))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
5
5
6
6
10
7
7
8
1
9
1No audio


Unit 4: æ (man)Unit 6: ɑː (heart)