Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 6: ɑː (heart))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
20
6
5
7
5
8
6
9
5
10
1
11
1No audio


Unit 5: ʌ (cup)Unit 7: Review