Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 7: Review)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
5
2
33No audio
3
6No audio
4
10No audio
5
1No audio


Unit 6: ɑː (heart)Unit 8: ɒ (clock)