Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 8: ɒ (clock))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
5
5
6
6
6
7
1
8
7
9
1No audio


Unit 7: ReviewUnit 9: ɔː (ball)