Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 9: ɔː (ball))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
1
7
1
8
1No audio


Unit 8: ɒ (clock)Unit 10: ʊ (book)