Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 10: ʊ (book))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
4
5
4
6
1
7
1
8
1No audio


Unit 9: ɔː (ball)Unit 11: uː (boot)