Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 11: uː (boot))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
6
5
5
6
18
7
1
8
1No audio


Unit 10: ʊ (book)Unit 12: ɜː (girl)