Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 14: Review)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
4
2
37No audio
3
6No audio
4
1No audio


Unit 13: ə (a camera)Unit 15: eɪ (male)