Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 16: aɪ (fine))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
10
7
1
8
1No audio


Unit 15: eɪ (male)Unit 17: ɔɪ (boy)