Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 17: ɔɪ (boy))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
1
7
1
8
1No audio


Unit 16: aɪ (fine)Unit 18: aʊ (house)