Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 18: aʊ (house))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
1
7
6
8
5
9
1No audio


Unit 17: ɔɪ (boy)Unit 19: əʊ (phone)