Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 19: əʊ (phone))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
5
4
5
5
20
6
5
7
5
8
5
9
1
10
17
11
1No audio


Unit 18: aʊ (house)Unit 20: ɪə (year)