Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 20: ɪə (year))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
8
7
1
8
1No audio


Unit 19: əʊ (phone)Unit 21: eə (chair)