Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 22: Review)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
5
2
50No audio
3
5No audio
4
13No audio
5
1No audio


Unit 21: eə (chair)Section B: Consonants