Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Section B: Consonants)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
11No audio
2
12No audio
3
7No audio
4
1No audio


Unit 22: ReviewUnit 23: p (Pen)